Forretningsbetingelser

Betaling/Forsikring:

1. Timepris udførelse:
Betaling kontant eller med straks overførsel på selve dagen for opgavens udførelse

2. Fastprisflytteaftale:
Bankoverførsel forudbetalt senest 3 bankdage før flyttedato eller kontant.

3. Udstedelse af faktura/kvittering
Du får altid regning og kvittering på E-mail, CVR-nr eller EAN nummer.

4. Forsikring IF
Ved opbevaring: egen indboforsikring, husk at melde adresseændring til eget forsikringsselskab.

Betingelser/Vejledning:

5. Store møbler, skabe, sofaer, borde og lign. skal være adskilt

6. Diverse el, lamper, TV, radio, hårde hvidevarer skal være afmonteret

7. Alt der er muligt at nedpakke i flyttekasser skal nedpakkes heri – flyttekasser skal være helt fyldte (gerne tøj i toppen). Vores tilbud om fast pris ved flytning omhandler det aftalte antal flyttekasser, hvorfor flere flyttekasser end aftalt, kan medføre tillæg til den tilbudte faste pris – i øvrigt se pkt. 8. og 9.

8. Hvis helt eller delvis egne kasser anvendes skal de være helt fyldte og mulige at stable – i øvrigt se pkt. 7. og 9.

9. Flyttekasser stables /samles centralt på fra-flytteradressen – leveres centralt, her kan andet selvfølgelig aftales

10. Vægt flyttekasser: Max 18 kg pr. kasse

11. Ved leje af flyttekasser:3 ugers lejetid fra flyttedato, hvorefter MSFfakturerer manglende kasser med kr. 15,-/stk.

12. Møbleringsgrad: Skal oplyses – Let / Normalt / Tæt

13. Hvis der forefindes: Kælderrum, garage, udhus og skur – dette skal oplyses

14. Særlige tunge møbler skal oplyses inden opgaven

15. Særlige skrøbelige / værdifulde møbler / genstande skal oplyses inden opgaven – enhedspris over kr. 40.000,00

16. Værdifulde/skrøbelige genstande/møbler skal være forsvarligt emballeret

17. Vi fralægger os ansvaret for skader på møbler/genstande, der ikke er forsvarligt emballeret

18. Hjælper kunden selv helt/delvist med flytningen bortfalder her forsikringen

19. Hvis andre end MS Flyt’ medarbejder hjælper til med flytningen bortfalder vor forsikring

20. GULVE: Sårbart/skrøbeligt gulv skal være afdækket således skader herpå undgås – filt, pap eller lign.

21. Påstand om skade skal ske til os samme dag som opgaven udføres

22. Adgangsforhold:
A. Parkeringsforhold – ved etageejendom, der skal foretages afmærkning til flytte-biler

B. Nybyggeri – der skal være farbart

C. Snerydning – der skal være farbart

23. Færge, Broafgifter, Vejskatter – Hvis det ikke særskilt er aftalt, betales dette altid af kunden

24. Skriftelig specificeret tilbud og flytteaftale på mail

25. Aflysning af flytning af kunde: Kundens afbestilling skal meddeles senest 24 timer før den aftalte flyttedato. Overholdes dette ikke, er MS Flyt berettiget til at afkræve kunden en minimumsbetaling på 2 timer.

26. Ved indgåelse af flytteaftale accepteres ovenstående betingelser